Skip to content

Subactivități

1.Activitati de dezvoltare experimentala

Subactivitatea 1.1 Proiectarea sistemului prototip s-a desfasurat in perioada 17 Iulie 2020 – 16 Noiembrie 2020. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost raportul privind proiectarea sistemului prototip. Acesta a fost realizat in doua etape, rapoartele tehnice prin care s-a inregistrat progresul au fost transmise in cadrul Rapoartelor de progres 1 si 2.

Subactivitatea 1.2. Realizarea sistemului prototip s-a desfasurat in perioada 17 Octombrie 2020 – 16 Iunie 2021. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost Prototipul sistemului multi-senzor. Acesta a fost realizat in trei etape, rapoartele tehnice prin care s-a inregistrat progresul au fost transmise in cadrul Rapoartelor de progres 2, 3 si 4.

Subactivitatea 1.3 Experimentarea sistemului prototip s-a desfasurat in perioada 17 Aprilie 2021 – 16 Iulie 2021. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost Raportul experimentare prototip. Acesta a fost realizat in doua etape, rapoartele tehnice prin care s-a inregistrat progresul au fost transmise in cadrul Rapoartelor de progres 4 si 5.

Subactivitatea 1.4 Avizarea sistemului prototip s-a desfasurat in perioada 17 Iunie 2021 – 16 Iulie 2021. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost Raportul avizare prototip. Acesta a fost realizat in doua etape, rapoartele tehnice prin care s-a inregistrat progresul au fost transmise in cadrul Rapoartelor de progres 4 si 5.

Subactivitatea 1.5 Cerere de brevet s-a desfasurat in perioada 17 Mai 2021 – 16 Iulie 2021. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost Cererea de brevet inregistrata la OSIM. Documentatia necesara pentru depunerea cererii de brevet a fost intocmita in luna Iunie 2021, aceasta fiind transmisa in cadrul Raportului de progres 4. Publicarea cererii de brevet depuse a fost realizata in editia din luna Noiembrie 2021 a Buletinului Oficial de Proprietate Industriala.

2. Activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare, dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs)

Subactivitatea 2.1 Activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului pentru activitati de cercetare dezvoltare s-a desfasurat in perioada 17 Iulie 2020 – 16 Iunie 2021. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost achizitia de Materii prime si materiale pentru cercetarea si dezvoltarea sistemului multi-senzor. Documentatia rezultata in urma finalizarii achizitiei a fost transmisa in cadrul Raportului de progres 4.

Subactivitatea 2.2 Activitati de procurare de materii prime si materiale necesare introducerii in productie si realizare produs s-a desfasurat in perioada 17 Octombrie 2020 – 16 Ianuarie 2022. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost achizitia de Materii prime si materiale pentru punerea in productie a sistemului multi-senzor. Documentatia rezultata in urma finalizarii achizitiei a fost transmisa in cadrul Raportului de progres 6.

3. Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs

Subactivitatea 3.1 Achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie s-a desfasurat in perioada 17 Octombrie 2020 – 16 Ianuarie 2022. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost achizitia de Echipamente achizitionate pentru introducerea in productie si realizarea sistemului multisenzor. Documentatia rezultata in urma finalizarii achizitiei a fost transmisa in cadrul Raportului de progres 6.

Subactivitatea 3.2 Elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie/ de punere in functiune/ de operare/ de aplicare s-a desfasurat in perioada 17 Iunie 2021 – 16 August 2021. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost Documentatia de operare a sistemului multi-senzor pentru estimarea starii de oboseala, somnolenta si a nivelului de stres cu aplicabilitate in infrastructurile critice. Aceasta a fost realizata si transmisa in cadrul Raportului de progres 5.

Subactivitatea 3.3 Pregatirea de fabricatie/ de punere in functiune/ de operare (experimentari, testari, incercari, analize) si revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare s-a desfasurat in perioada 17 August 2021 – 16 Ianuarie 2022. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost Raportul de incercari, experimentari si analize pentru stabilire solutii optime de introducere in fabricatie a noilor produse. Acesta a fost realizat in doua etape, rapoartele tehnice prin care s-a inregistrat progresul au fost transmise in cadrul Rapoartelor de progres 5 si 6.

Subactivitatea 3.4 Realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului si punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu s-a desfasurat in perioada 17 Octombrie 2021 – 16 Ianuarie 2022. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost Sistem – serie zero. Acesta a fost realizat in doua etape, rapoartele tehnice prin care s-a inregistrat progresul au fost transmise in cadrul Rapoartelor de progres 6 si 7.

4. Activitati de informare si publicitate privind proiectul

Subactivitatea 4.1 Anunt in ziar pentru inceperea proiectului s-a desfasurat in perioada 17 Iulie 2020 – 16 August 2020. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost publicarea comunicatului de presa privind inceputul proiectului. Documentatia rezultata in urma publicarii anuntului a fost transmisa in cadrul Raportului de progres 1.

Subactivitatea 4.2 Achizitie site web s-a desfasurat in perioada 17 Iulie 2020 – 16 Octombrie 2020. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost achizitia Site web al proiectului. Documentatia rezultata in urma finalizarii achizitiei a fost transmisa in cadrul Raportului de progres 1.

Subactivitatea 4.3 Editarea etichete, brosuri, pliante s-a desfasurat in perioada 17 Iunie 2021 – 16 Iulie 2021. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost achizitia materialelor de informare si publicitate: pliante, brosuri, etichete, flyere. Documentatia rezultata in urma finalizarii achizitiei a fost transmisa in cadrul Raportului de progres 5.

Subactivitatea 4.4 Organizare sesiune de diseminare rezultate s-a desfasurat in perioada 17 Decembrie 2021 – 16 Ianuarie 2022. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost achizitia privind organizarea conferintei de diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului. Documentatia rezultata in urma finalizarii achizitiei a fost transmisa in cadrul Raportului de progres 7.

Subactivitatea 4.5 Anunt in ziar pentru finalizarea proiectului s-a desfasurat in perioada 17 Decembrie 2021 – 16 Ianuarie 2022. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost publicarea comunicatului de presa privind finalizarea proiectului. Documentatia rezultata in urma publicarii anuntului a fost transmisa in cadrul Raportului de progres 7.

5. Activitati pentru management de proiect (obligatorii si neeligibile)

Subactivitatea 5.1 Activitati de raportare s-a desfasurat in perioada 17 Iulie 2020 – 16 Ianuarie 2022. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost reprezentat de transmiterea rapoartelor de progres. Pe parcursul proiectului au fost transmise un numar de 7 rapoarte de progres.

Subactivitatea 5.2 Activitati de evaluare, monitorizare si controlul activitatilor s-a desfasurat in perioada 17 Iulie 2020 – 16 Ianuarie 2022. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost reprezentat de transmiterea cererilor de prefinantare, respectiv de rambursare. Pe parcursul proiectului au fost transmise un numar de 2 cereri de prefinantare, respectiv 7 cereri de rambursare.

6. Activitati pentru Audit final al proiectului (obligatorii si neeligibile)

Subactivitatea 6.1 Achizitie Audit final al proiectului s-a desfasurat in perioada 17 Decembrie 2021 – 16 Ianuarie 2022. Rezultatul preconizat in cadrul acestei activitati a fost reprezentat de achizitia serviciilor privind auditul financiar al proiectului. Documentatia rezultata in urma finalizarii achizitiei a fost transmisa in cadrul Raportului de progres 7.